Miljö & Hållbarhet

Att värna om miljön är naturligt för oss som verkar bland kobbar och skär och med havet som närmsta granne. Vår bransch är en resurskrävande bransch och det ligger på oss att se till att bedriva verksamheten med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Vi har aktivt arbetat med miljön sedan starten för drygt 30 år sedan, både i de dagliga små frågorna och de stora och mer långsiktiga besluten.
De åtgärder som genom åren tagits har resulterat i en utarbetad och väl förankrad policy och ett målinriktat miljöprogram.

Tillsammans så har vi jobbat fram en handlingsplan och åtgärdsplan som vi eftersträvar i det dagliga. VD har det yttersta ansvaret för att hotellets miljöpolicy upprätthålls och skall stödja alla initiativ för att uppsatta miljömål behålls och nås.

Miljöpolicyn skall fungera som ett kontrakt mellan VD och personalen och skall revideras en gång varje år.

Vår miljöpolicy

Vi jobbar också aktivt med att:

 • Ta upp miljöfrågor vid årliga genomgångar med personalen
 • Personalen genomgår en miljöutbildning regelbundet
 • I första hand använder vi oss av partners och leverantörer som kan visa upp en egen miljöpolicy och/eller en godkänd miljömärkning.
 • Upplyser gäster på plats om vårt arbete och vad de kan göra

På Skeviks Gård bedriver eget mini-lantbruk med både en stor grönsaksodling och egna djur av olika raser.

Hos oss finner man grisar av sorten Lindrödessvin samt olika hönsraser och bin.ryor samt Hedemorahöns. Detta lantbruk ger oss härproducerade råvaror som dels värnar om minskade transporter, men framförallt gynnar detta den biologiska mångfalden i området samt ger goda och smakrika råvaror från djur som går fritt året om samt grönsaker som är härodlade.

Även vårt vatten är härproducerat då vi har egen brunn. Vi försöker minska på köpt flaskvatten och erbjuder i första hand, där det är möjligt, eget filtrerat gott vatten. Naturligtvis kan vi även kolsyra det för den som uppskattar det bättre.

Läs mer om våra djur och sorter här

På Värmdö och i hela Stockholms Skärgård finner man många mathantverkare och odlare som jobbar småskaligt. Bara på Värmdö, inom vår egen kommungräns, finner vi bland annat öl, ostar, kött, sparris, sylter, senap, rapsolja, juicer och must, brännvin. Går man lite längre ut kring Mälardalen så finner man ytterligare gårdar och mathantverkare vi samarbetar med.

Vi köper lokalt för att dels minska miljöpåverkan, men också för att gynna småskalighet och inte minst för kvaliteten på råvaror och produkter.

Till och med vår konst på Skeviks Gård har sitt hjärta i det lokala, då vi har ett långtgående samarbete med Värmdö Konstnärer som hänger ut sin konst hos oss. Konsten är till för både betraktelse, men det går också att köpa med sig verken hem.

Där vi inte finner råvaror och matprodukter lokalt, så jobbar vi så långt det är möjligt med ekologiska råvaror, men också utefter säsong. Bland annat är vår vinlista 100% ekologiskt sedan 2014.

Förutom vinet så finner du många andra produkter på vår frukost i våra menyer som är kravmärkta/ekologiska.

På Skeviks Gård har vi vår egen brunn, där vi hämtar vatten. Att vi har vårt eget vatten är en stolthet men också ett ansvar då vi hela tiden måste ansvara för att grundvattnet håller nivå samt att vattenkvaliteten håller hög standard. Här har vi ett bra samarbete med det lokala företaget Aqua Complete som förser oss med bästa möjliga vattenreningssystem.

Naturligtvis följer vi alla lagar och regler som finns kring eget vatten och eget avlopp. Tillsyn sker genom egenkontroller samt av kommunen. Vi ser också till att inte slösa på vattnet och succesivt ser vi till att byta ut snålspolande blandare och toaletter.

Detta gör vi för att minska vår energianvändning:

 • Vi eldar i våra mysiga brasor vid kyla för att värma upp våra hus
 • Använder ett bra sjövärmesystem som värmer upp stora delar av vår gård
 • Succesivt byter till energisparlampor.
 • Succesivt ser till att utvändig belysning blir behovsstyrd
 • Succesivt ser till att invändig belysning blir närvarostyrd
 • Vår bastu är timerstyrd

Detta gör vi för att minska förbrukning av kemikalier:

 • Bromerade och klorerade flamskyddsmedel används inte
 • Fosfatfria tvättmedel används
 • Ger gäster möjlighet att behålla handdukar och lakan. ”Lapp i badrum”
 • Tillämpar torra städmetoder där så är möjligt
 • Bara använda miljömärkta rengöringsprodukter där det är möjligt
 • Utbildning på diskutrustning ges till all personal
 • Minst en gång per år genomförs service på diskmaskinerna

Detta gör vi för att på bästa sätt ta hand om vårt avfall och minska det:

 • Vi komposterar biologiskt avfall eller skickar det vidare till en central kompostering
 • Våra hönor och grisar får också äta upp vårt biologiska avfall.
 • Avfallet från våra djur hamnar i grönsakslandet som gör att grönsakerna växer bättre och smakar mer
 • Vi sorterar allt övrigt avfall enligt kommunens hantering
 • Vi minimerar mängden engångsförpackningar
 • Undviker flaskvatten i möjligaste mån, då vi använder vårt eget goda vatten som filtreras och kolsyras.

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete handlar också om att varje människa skall leva sunt och hälsosamt.

Med detta menar vi bland annat att:

 • Ha en aktiv och sund livsstil, där träning och motion är en viktig del i vardagen
 • Äta sund och nyttig mat som gärna är ”lagad hemma” på rena och lokala råvaror och/eller ekologiska råvaror.
 • Vara klok, eftertänksam och återhållsam med livets goda laster såsom choklad, godis, alkohol, bakverk osv – men även unna sig att njuta av dem.
 • Att skratta, ha kul, njuta och göra sådant man mår bra av
 • Att hjälpa sina medmänniskor

På Skeviks Gård uppmanar vi både våra gäster och vår personal till ovan genom att bland annat ge möjlighet till träning, frisk luft och närproducerad mat.

Att värna om miljön är naturligt för oss som verkar bland kobbar och skär och med havet som närmsta granne.  Vår bransch är en resurskrävande bransch och det ligger på oss att se till att bedriva verksamheten med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.Vi har aktivt arbetat med miljön sedan starten för snart 30 år sedan, både i de dagliga små frågorna och de stora och mer långsiktiga besluten. De åtgärder som genom åren tagits har resulterat i en utarbetad och väl förankrad policy och ett målinriktat miljöprogram.Några konkreta exempel på vad det innebär i praktiken är:

 • Avancerad källsortering i minst 10 fraktioner
 • Avhärdare (leder till kraftigt minskat behov av rengörings-, tvätt- och diskmedel)
 • Aktiv inköps- och leveranspolicy bl. a för att minimera antalet leveranser och minimera mängden emballage
 • Sjövärme som har reducerat oljeförbrukningen med 90 % och systemet är förberett för utbyggnad vilket ska leda till kraftig reducering av elförbrukningen
 • Aktivt arbete för att i den dagliga driften minska energiförbrukningen
 • Vattenbesparare
 • Aktivt arbete för att minska mängden kemtekniska produkter och öka andelen miljömärkta produkter
 • Fettåtervinning
 • Aktivt arbete för att öka andelen ekologiska livsmedel till 15 %

Under 2010 har vi även infört nytt vattenkoncept för våra gäster. Vattnet tas från vår egen kran och vi renar, kyler och kolsyresätter på plats för att skona vår miljö.

Man blir aldrig ”klar” med ett miljöarbete! Vi på Skeviks Gård fortsätter utvecklingen av vårt miljöprogram vilket skall leda till att vi blir ännu mer miljövänliga.